Szkoła Tańca Kwiatkowski-Górecka Opole

Odrabianie zajęć

Odrabianie zajęć

Twoja grupaMożesz odrobić z grupą:
poniedziałek i środa godz. 18:30piątek godz. 20:30 (+)
poniedziałek i środa godz. 19:45 -- brak --
poniedziałek i środa godz. 21:00piątek godz. 18:45
wtorek i czwartek godz.17:45 - NOWA GRUPAsobota godz.17:30 - NOWA GRUPA
wtorek i czwartek godz.19:00 - GRUPA 50+ -- brak --
wtorek i czwartek godz.20:15 -- brak --
piątek godz.18:45poniedziałek i środa godz. 21:00
piątek godz.20:30poniedziałek i środa godz. 18:30
sobota godz.17:30 - NOWA GRUPAwtorek i czwartek godz.17:45 - NOWA GRUPA

UWAGA!
– Odrabianie zajęć jest możliwe tylko w miesiącu za który mamy opłacone zajęcia.
– Nieobecność na zajęciach należy odrobić z równoległą umiejętnościowo grupą bez dodatkowych opłat.
– Odrabianie zajęć proszę zgłosić prowadzącym przed rozpoczęciem zajęć.

Top