Szkoła Tańca Kwiatkowski-Górecka Opole

Obóz letni 2001

Obóz letni 2001

Podczas wakacji wyjeżdżamy wspólnie na obozy szkoleniowe, gdzie dzieci i młodzież większość czasu spędza na sali, ćwicząc kroki, choreografie i tak ważną dla nas wszystkich kondycję. Intensywność szkolenia na takim dwutygodniowym obozie odpowiada półrocznemu szkoleniu w normalnych warunkach.

Top