Szkoła Tańca Kwiatkowski-Górecka Opole

Odrabianie zajęć

Odrabianie zajęć

Twoja grupaMożesz odrobić z grupą:
poniedziałek i środa godz. 18:45piątek godz. 20:30 (+)
poniedziałek i środa godz. 21:00piątek godz. 18:45
wtorek i czwartek godz.19:00 - GRUPA 50+ -- brak --
wtorek i czwartek godz.20:15 - NOWA GRUPAsobota godz.15:45 - NOWA GRUPA
piątek godz.18:45poniedziałek i środa godz. 21:00
piątek godz.20:30poniedziałek i środa godz. 18:45
sobota godz.15:45 - NOWA GRUPAwtorek i czwartek godz. 20:15 - NOWA GRUPA
sobota godz.17:30 -- brak --

UWAGA!
– Odrabianie zajęć jest możliwe tylko w miesiącu za który mamy opłacone zajęcia.
– Nieobecność na zajęciach należy odrobić z równoległą umiejętnościowo grupą bez dodatkowych opłat.
– Odrabianie zajęć proszę zgłosić prowadzącym przed rozpoczęciem zajęć.

Top